sponsoring

Sponsoraanvragen

Als regionale supermarktketen vinden wij het belangrijk sociale verantwoordelijkheid te nemen voor lokale activiteiten en initiatieven.


Mocht je een aanvraag willen indienen voor een lokale sponsoring, dan kun je dit doen via onderstaand formulier. Hieronder de spelregels waar een sponsoraanvraag aan moet voldoen.


Spelregels

  • Een aanvraag dient minimaal 6 weken voorafgaande aan het evenement c.q. de activiteit te worden ingediend.
  • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren via de website worden in behandeling genomen.
  • Een eventuele sponsoring is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
  • De sponsoring dient te allen tijde een maatschappelijk karakter te hebben.
  • Sportclubs die een donatie hebben ontvangen via de DEEN Jeugd Sponsoractie kunnen geen aanvragen indienen.
  • Sponsoring welke een groot landelijk karakter hebben vallen buiten beschouwing. Enkele voorbeelden: Alped’HuZes, de Hartstichting, Jantje Beton, Nierstichting etc.
  • DEEN richt zich met sponsoring voornamelijk op regionale doeleinden in ons marktgebied.
  • Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld. Het betekent niet automatisch dat elke aanvraag wordt gehonoreerd.
  • Als tegenprestatie vraagt DEEN om naamsvermelding bij de aankondiging, op de website, tijdens de uitvoering van het evenement c.q. de activiteit. Hiervoor kan het corporate logo van DEEN ter beschikking gesteld worden alsmede vlaggen, spandoeken en banieren.


Persoonlijke gegevens


Gegevens over sponsoractiviteit

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk ons privacy- en cookiebeleid.