header-koffie-1260x290px

Wat is klimaatneutrale koffie?

Koffie telen, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. De CO2-uitstoot kan verminderd worden door reducerende maatregelen. Bijvoorbeeld door omschakelen naar duurzame energie. Het deel van de uitstoot dat je niet kunt reduceren kun je compenseren. CO2-compensatie betekent dat men betaalt voor CO2-reducties die elders worden gerealiseerd, zogenaamde carbon credits. ‘Klimaatneutrale koffie’ betekent dat via besparing en/of compensatie van uitstoot de klimaateffecten in de koffieketen (van boon tot pak) tot nul zijn teruggebracht.

De koffiebranders die partner zijn in dit programma, hebben voor hun Fairtrade koffie de CO2-uitstoot in de gehele keten berekend tot en met hun distributie. Vervolgens is er zoveel mogelijk CO2 bespaard. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd met carbon credits. De carbon credits die de koffiebrander gebruikt, zijn bijzonder. De carbon credits komen namelijk van een Fairtrade gecertificeerde koffieboerenorganisatie in Ethiopië. De compensatie vindt dus direct aan het begin van de koffieketen plaats. Het unieke is dat alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid nemen. Koffiebranders pakken hun eigen energiegebruik aan. De boerenorganisatie in Ethiopië voert projecten uit die gericht zijn op bosbehoud. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot, waarvoor zij een vergoeding krijgen via de carbon credits. Naast extra inkomsten zorgt dit ook voor sociale- en gezondheidsvoordelen, waardoor de gehele gemeenschap een beter bestaan heeft.

Wist je dat koffiezetten gepaard gaat met veel CO2-uitstoot? Kijk dus eens of je bij het zetten ervan energie kunt besparen.

Het programma in Ethiopië heeft drie onderdelen

De snelle ontbossing in Ethiopië heeft een rechtstreeks verband met armoede. De lokale bevolking moet nu eenmaal in haar dagelijkse onderhoud voorzien. 46% van de houtkap is toe te schrijven aan de dagelijkse energiebehoefte. Vrouwen maken houtvuren om op traditionele wijze te koken boven drie stenen. Ook is er veel boskap door de behoefte aan nieuw bouwland. Dit zorgt voor zelfs 50% van de ontbossing. Mensen blijven hun landbouwgrond uitbreiden om meer voedsel en koffie te kunnen telen. De boerenfamilies zijn voor zo’n 75% van hun inkomen afhankelijk van de koffieteelt.

Introductie van houtbesparende oventjes

Met efficiënte kooktoestellen is tot 50% minder hout nodig. Het koken wordt bovendien schoner en minder ongezond, doordat er tot wel 80% minder rookontwikkeling in huis is.

Betere landbouw en aanplant van bos

Een combinatie van maatregelen geeft boeren een hoger inkomen. Landbouw blijft beperkt tot gebieden die daarvoor worden aangewezen. De boeren krijgen training in goede landbouwpraktijken, waardoor de koffiestruiken meer gaan opleveren. Er is dan minder grond nodig. Waar schaduwbomen al zijn verdwenen, vindt heraanplanting plaats. Voor de energiebehoefte wordt productiebos aangeplant. Ook worden de boeren aangespoord om andere gewassen te verbouwen. Het ‘Koffie-Bos Programma’ zorgt voor alternatieven voor boskap. Deze alternatieven zijn erop gericht om inkomen en leefomstandigheden van de boeren te verbeteren en tegelijkertijd positieve impact te hebben op het milieu. Inmiddels doen 30.000 koffieboeren en hun families mee, verenigd in lokale coöperaties.

Bosbescherming

Door een systematische aanpak beschermen de lokale boerengemeenschappen het overgebleven oerbos. Bij alle drie de projecten wordt gemeten welk verschil de ingrepen maken voor het CO2-gehalte in de lucht. Nieuwe boomaanplant neemt bijvoorbeeld CO2 uit de lucht op. Behoud van het bos voorkomt het vrijkomen van CO2. Elke ton CO2 minder in de lucht, vergeleken met de uitgangssituatie, is goed voor 1 carbon credit. Als de uitvoering van de projecten correct verloopt, komt de toegekende hoeveelheid carbon credits beschikbaar voor de boeren. Het project is Gold Standard en Fairtrade gecertificeerd. Dit zijn de hoogste standaarden op het gebied van CO2-compensatie. Met de inkomsten uit carbon credits kan de boerenorganisatie leningen voor de projecten terugbetalen, investeren in duurzaamheid en het inkomen van haar leden aanvullen.

Welke koffie is klimaatneutraal?

Bij DEEN kiezen we ook voor klimaatneutrale koffie, jij ook? Onze DEEN biologische snelfilterkoffie, espressobonen en koffiecups zijn niet alleen biologisch en Fairtrade maar ook klimaatneutraal. Dat is lekker thuiskomen!

Meer weten over klimaatneutrale koffie? Kijk dan op de site van Max Havelaar.

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: