Aanmaakblokjes wit 32 stuks

Aanmaakblokjes wit 32 stuks
0
0,85

Omschrijving

Aanmaakblokjes volgens DIN EN 1860-3:2003-12.

Allergenen

Eigenschappen

Gewicht

32 stuks

Gebruiksadvies

Toepassing & Veiligheidsinstructies: Leg een stuk onder het rooster en steek het aan. Laat het vervolgens een minuut branden, voeg de brandstof toe en let er goed op dat het vuur niet uitgaat. Het aanmaakblokje dient voor het toevoegen van voedsel volledig opgebrand te zijn.

Bewaaradvies

Waarschuwing

VOORZICHTIG! Voor het aansteken of opnieuw aansteken mogen geen spiritus of benzine worden gebruikt! VOORZICHTIG! Gebruik alleen aanmaakhulpmiddelen die beantwoorden aan de Europese norm voor aanmaakhulpmiddelen (EN 1860-3)! LET OP: Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging. Bij het barbecue├źn in gesloten ruimten moet een rookafzuiging worden voorzien. Kleine kinderen moeten uit de buurt van de barbecue worden gehouden. Het aanmaakhulpmiddel moet volledig opgebrand zijn voordat er voedsel op de barbecue wordt gelegd. De barbecuebrandstof moet bedekt zijn met een laagje as. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Gevaar - Aanmaakblokjes (bevat koolwaterstoffen). H228 Ontvlambare vaste stof. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen/-beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat formaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk ons privacy- en cookiebeleid.