Dreft everyday care wol & zijde 1320 ml 24 wasbeurten

Dreft everyday care wol & zijde 1320 ml 24 wasbeurten
0
5,10

Omschrijving

Dit wasmiddel is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van wol producten, mits de producten gewassen worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van de producent van dit wasmiddel. D4505

Allergenen

Eigenschappen

(www.bluesuncb.info):, 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% zeep, enzymen, phenoxyethanol, parfums, benzyl salicylate, citronellol

Gewicht

1,32 liter

Gebruiksadvies

Bewaaradvies

Waarschuwing

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Niet inslikken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: