Dreft wasmiddel normaal 880 ml

Dreft wasmiddel normaal 880 ml
0
5,75

Omschrijving

Allergenen

Eigenschappen

5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% zeep, enzymen, phenoxyethanol, parfums, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, hexyl cinnamal, linalool

Gewicht

880 ml.

Gebruiksadvies

Bewaaradvies

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. +31 208080434 Bevat: Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: